Vruleit:


Slngu-samtengi 1/2"
Vrunmer: 046005
Fjldi kassa: 20