Vruleit:


Belta/slifsishengi 8337 20
Vrunmer: co1018
Fjldi kassa: 10