Vruleit:


Hekkklippur GA20L
Vrunmer: 01062428
Fjldi kassa: