Vruleit:


Kranatengi 1/2"+3/4"
Vrunmer: 046004
Fjldi kassa: 20