Vruleit:


Hekkklippur stl GA78L
Vrunmer: 01062429
Fjldi kassa: 12